Assessment Center

W celu wybrania jak najlepszych kandydatów do pracy i sprawdzenia ich umiejętności i kompetencji proponujemy metodę Assessment Center. Pozwala ona wstępnie ocenić i przewidzieć zachowania pracownika w środowisku pracy. Dzięki tej metodzie doboru pracowników można łatwo ocenić zachowanie pracownika w grupie i jego nastawienie na współpracę.

Organizacja Assessment Center

- Opracowanie kryteriów oceny – weryfikacja portfela kompetencji.
- Porównanie z zestawem kompetencji funkcjonujących w Firmie lub przygotowanie zestawu
- Analiza stanowiska pracy
- Ostateczne ustalenie kompetencji kluczowych
- Przygotowanie procedury Assessment Center
- Wybór narzędzi badawczych
- Przeprowadzenie sesji próbnej z udziałem Klienta
- Sesja Assessment Center
- Raport oceniający
- Konsultacje dla Firmy

Przykładowe metody Assessment Center

Ćwiczenia / Metody
- Wywiad symulowany
- Wywiad kompetencyjny

Kryteria oceny (kompetencje):
- Zarządzanie ludźmi
- Delegowanie uprawnień
- Analiza problemów
- Organizacja i planowanie

Ćwiczenia / Metody:
- Dokumenty na biurku
- Gra menedżerska
- Dyskusja grupowa
- Prezentacja

Kryteria oceny (kompetencje):
- Inicjatywa / przywództwo
- Umiejętność perswazji
- Komunikacja interpersonalna