Organizacja ucząca się

Naszym celem jest pomóc Tobie w stworzeniu organizacji uczącej się i budowaniu kultury organizacyjnej opartej na uczeniu się organizacyjnym poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania kompetencjami pracowników.

Organizacja ucząca się określa organizację zdolną do uczenia się, adaptującą się do zmiennych warunków funkcjonowania. Stan ten osiąga się poprzez otwartość pracowników na nowe idee oraz trendy i stałe doskonalenie się pracowników. Organizacja inicjuje i wspiera te działania, a także sama ciągle się przekształca i rozwija.

Odbiorcy projektu

Projekt ten jest skierowany do dyrektorów personalnych, kierowników działów kadr lub specjalistów HR oraz innych osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Korzyści projektu

 • Budowanie organizacji opartej na zarządzaniu wiedzą
 • Wykształcenie postawy otwartej na zmiany i dostosowującej się do zmiennych warunków zewnętrznych
 • Wdrażanie idei organizacji uczącej się, która opiera się na nowoczesnych systemach zarządzania
 • Pokazanie konkretnych metod służących wdrażaniu i rozwijaniu uczenia się organizacyjnego
 • Budowanie zintegrowanej strategii zarządzania kompetencjami w Firmie
 • Promowanie kultury organizacyjnej opartej na informacji zwrotnej (feedback)
 • Projektowanie strategii dalszego rozwoju pracowników i inwestowania w kapitał ludzki
 • Zaangażowanie działu HR w tworzenie organizacji uczącej się
 • Zapoznanie ze skutecznymi strategiami przekonywania zarządu i kadry menedżerskiej do wprowadzenia zmian

Holistyczne podejście do procesów personalnych

Holistyczne podejście do procesów personalnych oraz racjonalna polityka szkoleniowa przynoszą wymierne korzyści dla organizacji w postaci bardziej efektywnego wykorzystania budżetu szkoleniowego, maksymalnego dopasowania kompetencji załogi do wymagań pracy oraz wzrostu motywacji i zadowolenia pracowników. Najlepsze firmy potrafią dobrze wydawać pieniądze, ich plany szkoleń są przemyślane i nie opierają się jedynie na aktualnych trendach, czy doraźnych potrzebach. Wiedzą, w jakich pracowników inwestować i jaką ścieżkę kariery dla nich przygotować tak, by korzystała na tym organizacja.

Szkolenia oraz Konsulting

Projekt zakłada współpracę z Twoją Firmą opartą na dwóch filarach: szkoleniach oraz konsultingu. Możesz skoncentrować się jedynie na szkoleniach i uczestniczyć w całym cyklu lub w wybranych szkoleniach. Istnieje również możliwość skorzystania z konsultingu i współpracy w zakresie wdrażania poszczególnych systemów firmie.

Szkolenia w ramach projektu:

 • Tworzenie organizacji uczącej się
 • Zarządzanie zmianą w Firmie
 • Nowe spojrzenie na badanie i analizę potrzeb w Firmie
 • Development Center w praktyce
 • Zarządzanie talentami w firmie
 • Budowanie kultury opartej na udzielaniu informacji zwrotnych

Działania konsultingowe w ramach projektu:

 • Audyt procesów personalnych
 • Development Center
 • System ocen okresowych pracowników
 • Akademia Talentów
 • Systemy motywacyjne