Wdrażanie nowych pracowników

Rozpoczynanie pracy w nowej Firmie przez osoby wybrane w procesie rekrutacji jest momentem stresującym, nie tylko dla nowego pracownika, ale również dla jego przełożonego.  Od procesu wdrożenia zależy, jak pracownik będzie się czuł w Firmie oraz czy będzie widział w niej swoją przyszłość. Organizacja wdrożenia jest jak autoprezentacja firmy – pokazujemy nowej osobie, jakie mamy standardy pracy, jak dobrze działamy, jak umiemy pokierować informacją.

Oprócz wdrożenia stanowiskowego pracownika przez przełożonego powinno nastąpić wdrożenie do zespołu, który już istnieje. Firma Kreator Premium proponuje szkolenia z zakresu budowania zespołu, które skierowane są do przełożonych, jak i do pracowników.

Proponujemy również cykle szkoleń dla nowych pracowników z zakresu budowania zespołu oraz komunikacji z pozostałymi członkami. Szkolenia te są skierowane głównie dla młodych działów, które zaczynają się tworzyć.