Rekrutacja

Proces Rekrutacji przeprowadzany przez firmę Akademia Rozwoju Umiejętności składa się z:

 1. Analizy stanowiska pracy i diagnozy oczekiwań wobec kandydata. Wywiad i ankietowanie
 2. Zamieszczenia ogłoszenia prasowego przez firmę KREATOR PREMIUM w imieniu Państwa Firmy
 3. Analizy dokumentów
 4. Wyboru kandydatów do badań psychologicznych
 5. Wskazania 2-3 najlepszych kandydatów
 6. Spotkania kandydatów z przedstawicielami Państwa Firmy i wybór najlepszego kandydata

Metody stosowane podczas rekrutacji:

 • Badanie dokumentów kandydatów
 • Stosowanie odpowiednich kryteriów weryfikacji dokumentów
 • Testy i kwestionariusze
 • Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej – wywiad strukturalizowany
 • Diagnoza psychologiczna predyspozycji kandydata
 • Przygotowanie opinii psychologicznej o kandydacie
 • Zadania merytoryczne (próbki pracy).