Konsulting

Badanie aktualnej sytuacji i poszukiwanie możliwych usprawnień organizacji

Badania wewnętrzne Firmy mają na celu sprawdzenie aktualnej kondycji organizacji, jej słabych i mocnych stron. W analizach bierzemy pod uwagę style zarządzania
w Firmie, politykę personalną, systemy motywacyjne, jak również działania marketingowe.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych analiz przedstawiony zostaje raport
o aktualnej kondycji Firmy wraz z proponowanymi rozwiązaniami.

Przykładowe zakresy naszych badań:

  • Audyt personalny
  • Badanie satysfakcji pracowników
  • Badanie systemów motywacji
  • Badanie strategii marketingowej