Development Center

Development Center służy do diagnozowania poziomu kompetencji miękkich u poszczególnych członków zespołu, jak i w samym zespole jako całości.

Kompetencje to zespół cech związanych z procesami myślenia, sposobami tworzenia relacji z innymi i stylami działania, które decydują o tym, w jaki sposób człowiek funkcjonuje w warunkach zawodowych. Upraszczając, kompetencja to nasza inicjatywa, zdolność myślenia analitycznego, wrażliwość na innych członków zespołu, ugodowość czy wywieranie wpływu na ludzi.

Wszystkie kompetencje mogą mieć różne nasilenie. Nie jest więc tak, że jakiejś kompetencji jesteśmy całkowicie pozbawieni, może ona za to być na niskim poziomie. Na rozwój kompetencji ma wpływ wiele czynników, między innymi nasza emocjonalność, zdolności intelektualne, przekonania czy doświadczenie. Można je również rozwijać. Aby jednak móc je rozwijać, trzeba najpierw ustalić ich poziom. Do tego właśnie służy Development Center. Ma on pokazać w czym jesteśmy dobrzy, a nad czym musimy jeszcze popracować.

Korzyści Development Center

Jakie korzyści przyniesie zastosowanie procedury Development Center (DC) w Państwa Firmie?

- Stosowanie procedury DC najlepiej przewiduje powodzenie pracowników na konkretnym stanowisku, czyli dzięki niej w najbardziej efektywny i obiektywny sposób poznalibyście Państwo kompetencje zawodowe i potencjał rozwojowy pracowników.

- Awansowanie odpowiednich osób bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe całej Firmy.

- DC może być integralną częścią polityki personalnej w Firmie, pomaga w identyfikacji potrzeb szkoleniowych, budowaniu planów rozwoju pracowników, gdyż dostarcza informacji o faktycznie posiadanych przez pracowników kompetencjach, jak i ich potencjale rozwojowym.

- Współpraca z firmą KREATOR PREMIUM w zakresie wdrażania procedur Development Center oznacza pracę z doświadczonymi fachowcami w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Osoby te służą swoim wsparciem, w zakresie polityki personalnej Państwa Firmy.

Organizacja Development Center

1.     Opracowanie kryteriów oceny – weryfikacja portfela kompetencji

- Porównanie z zestawem kompetencji funkcjonujących w Firmie
- Analiza stanowisk pracy
- Ostateczne ustalenie zestawu kompetencji kluczowych

2.     Przygotowanie procedury Development Center
3.     Wybór narzędzi badawczych
4.     Sesja Development Center
5.     Raport oceniający
6.     Konsultacje dla Firmy

Ćwiczenia / Metody

- Wywiad symulowany (symulacja rozmowy z podwładnym)
- Case study
- Dokumenty na biurku
- Gra menedżerska
- Dyskusja grupowa
- Prezentacja

Kryteria oceny (przykładowe kompetencje)

- Zarządzanie ludźmi
- Delegowanie uprawnień
- Analiza problemów
- Organizacja i planowanie
- Inicjatywa / przywództwo
- Umiejętność perswazji
- Komunikacja interpersonalna